Certifikáty

Dbáme na kvalitu - dôkazom sú aj naše certifikáty

Dôslednosť práce sa odráže najmä na konečnom výsledku našej práce. Aby ste vám poskytli relevatný dôkaz o kvalite našej práce, aj keď ešte nieste našimi zákazníkmi, zaviedli sme v našej firme postupy dokazujúce zhodu so štandardami noriem ISO a OH SAS.

Výsledkom je certifikovaný interný manažérsky systém, ktorý podlieha podmienkam normy kvality podľa ISO 9001, enviromentálne manažmentu podľa ISO 14001 a ochrany zdravia a bezpečnosti práce našich zamestnancov podľa OH SAS 18001.

Kontakty

Telefón: 
  • +421 948 670 165
Fax:
  • +421 37 658 2028
E-mail: