Ako ušetriť na nákladoch a celkom legálne? Využite náhradné plnenie

O čo ide? Stačí, ak využijete služby našej chránenej dielne a  budete čerpať náhradné plnenie.

 

Čo to je náhradné plnenie?

Podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti je každá firma s počtom zamestnancov najmenej 20, zamestnávať 3,2 % podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody.

Možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od dodávateľa s chránenou dielňou, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Je to celkom legálny postup o odoberaní výrobkov alebo služieb podľa §64 zákona č. 05/2004 o službách zamestnanosti.

 

Ešte ste o niečom takom nepočuli? Človek sa učí celý život…

Pre rok 2014 platí celková cena práce 1 085,64 EUR a odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP je 977,- EUR za jedného občana so zdravotným postihnutím. Náhradné plnenie je možné čerpať prostredníctvom našej chránenej dielne Worktex Luis (môžete využiť služby, ktoré ponúkame, ako napríklad výroba vyšívanej reklamy, potlače, reklamný a pracovný textil, kalendáre, diáre alebo iné reklamné predmety). Hodnota zadanej zákazky ako náhradné plnenie pre rok 2014 je 866,- EUR za jedného občana so zdravotným postihnutím.

Čo to znamená pre firmu, ktorá nezamestnáva občanov so zdravotným postihnutím? Každopádne úsporu nákladov.

 

Ako konkrétne funguje čerpanie náhradného plnenia

Pri dodaní reklamného alebo pracovného textilu s vyšitím alebo potlačeným logom, dodanie pracovnej obuvi s logom, reklamné predmety s logom (perá, zapalovače, dázdniky, atď) kalendáre, diáre, novoročenky. 100 percentne plnenie vám poskytneme pri všetkých týchto produktoch.

Aby bol spomínaný príklad zrozumiteľnejší, prikladáme aj názornú tabuľku.

 

Fakturácia:

Fakturačné podmienky sú pri chránenom pracovisku štandardné ako u bežného dodávateľa. Chránená dielňa je platcom DPH, po dodaní tovaru alebo služby vystaví faktúru s vopred dohodnutou splatnosťou a s potvrdením od chránenej dielne pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky a to na účely preukázania náhradného plnenia

Ak máte otázky, nejasnosti alebo by ste potrebovali termín na osobné stretnutie, nižišie uvádzame na náš kontakt.

Kontakty

Telefón: 
  • +421 948 670 165
Fax:
  • +421 37 658 2028
E-mail: